הגנה על מידע באירגוןDevice Control - Content Aware Protection - Enforce Encryption - e-Discovery

* תמיכה מלאה -   ( Windows - Linux - Mac )

* ריבוי פלטפורמות  - ענן ( SAAS) , וירטואלי , פיזי

* הגנה ושליטה על רכיבים  - Device Control

* הגנה מפני דלף מידע ( DLP ) 

* פתרון מחוץ לקופסה לאבטחת נתונים רגישים מפני איומים הנגרמים ממכשירי אחסון 

  ניידים, שירותי ענן ומכשירים ניידים

* גילוי מידע הנמצא במחשבים האישיים והגנה עליו ( הצפנה/מחיקה/גישה )

* הצפנה של התקני איחסון נתיקים

אתר היצרן